FOTO: DREAM DIVISION
Turistička zajednica općine Tisno

Kontakt:

Turistička zajednica općine Tisno

Istočna gomilica 1a

22240 Tisno

Tel: +385 (0)22 438 604

info@tz-tisno.hr

 

Filip Henjak

Direktor/ Director

 

Ostali podaci:

Matični broj: 

Žiro račun: 

OIB: 05572800790