FOTO: ERVIN ŠILIĆ, NOVENA D.O.O.
Informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje TZ općine Tisno uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. 
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Tisno. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

         - na adresu: TZ općine Tisno, Istočna Gomilica 1a, 22240 Tisno
         - elektroničkom poštom: info@tz-tisno.hr
         - donijeti osobno u ured TZ općine Tisno, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00h

Službenik za informiranje: Matija Markov

Tel: +385 22 438 604

Fax: +385 22 438 603

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Interni akti

Statut TZO Tisno

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Javni pozivi, natječaji i obavijesti

16.06.2023.

Temeljem članka 22. st.4  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20) i  Statuta TZO Tisno, članak 40, st.2, Turistička zajednica Općine Tisno, dana 16.6.2023. raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TURISTIČKI INFORMATOR U SEZONI (M/Ž)

(na određeno puno radno vrijeme zaključno sa 30.9.2023.)

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice općine Tisno, putem elektroničke pošte u PDF obliku na adresu direktor@tz-tisno.hr ili poštanskom dostavom na adresu: Turistička zajednica Općine Tisno, Istočna gomilica 1a, 22240 Tisno, s naznakom "NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TURISTIČKI INFORMATOR U SEZONI M/Ž" i „NE OTVARAJ“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke od strane direktora Turističke zajednice Općine Tisno.

31.03.2022.

Temeljem članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i
42/20) Turističko vijeće Turističke zajednice općine Tisno na svojoj 4. sjednici dana 30.03.2022. godine
raspisuje:

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice općine Tisno

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta te životopis kandidata dostavljaju se najkasnije u roku od 8 dana od
dana objave natječaja na službenoj stranici Turističke zajednice općine Tisno.

17.03.2022.

Javni poziv za kandidiranje prema programu "Potpore događanjima" u 2022. godini

Rok za podnošenje kandidatura sukladnoj lokalnoj Turističkoj zajednici je 21. travnja 2022. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2022. godine).

Preuzmite dokumentaciju

Izvješća

2024.

Izvješće o obavljenom redovitom nadzoru nad radom TZO Tisno

2022.

Izvješće o radu direktora ureda za 2022.

Izvješće o provedenom nadzoru 2022.

Izvješće o radu Turističkog vijeća 2022.

Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa rada i financijskog plana 2022.

Izvješće o izvršenju financijskog plana do 31.10.2022. sa rebalansom

2021.

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.10.2021. sa izmjenama i dopunama financijskog plana za 2021.

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2021.godinu

Izvješće o radu direktora ureda za 2021.

Izvješće o izvršenju programa rada sa izvješćem o radu turističkog vijeća za 2021.

Godisnje izvjesce CSV format 2021.

2020.

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2020.

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-15.10.2020. sa izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020.

Izvješće o radu direktora ureda za 2020.

Izvješće o provedenom nadzoru nad radom TZO Tisno za 2020.

2019.

Financijsko izvješće sa izvršenjem plana za 2019. godinu

2018.

Financijsko izvješće sa izvršenjem plana za 2018. godinu

Izvješće Nadzornog odbora za 2018.

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2018.godinu

Godisnje izvjesce CSV format 2018.

2017.

Izvješće o radu direktora i turističkog ureda TZO Tisno za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Izvješće Nadzornog odbora za 2017.

Izvjesce-o-provedbi-Zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2017.godinu

Godisnje_izvjesce CSV format 2017.

Program rada

2024.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2024.

Financijski plan za 2024.

2023.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2023.

Financijski plan za 2023.

Rebalans financijskog plana za 2023.

2022.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2022.

Rebalans financijskog plana za 2022.

2021.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2021.

2020.

Godišnji program rada sa financijskim planom za 2020.

2019.

Program rada TZO Tisno za 2019. godinu

Financijski plan TZO Tisno za 2019. godinu

2018.

Program rada sa financijskim planom TZO Tisno za 2018. godinu

Rebalans financijskog plana za 2018. godinu

2017.

Program rada TZO Tisno za 2017. godinu

Financijski plan TZO Tisno za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

Ostali dokumenti

2018.

Zapisnik izborne sjednice Skupštine TZO Tisno 2018.-2020.

Tablica udjela izborna Skupština TZO Tisno